Quote

Add on investering til Rapp Marine Group

Add on investering til Rapp Marine Group

Oktober 2013: Rapp Marine Group kjøper Statech AS.
Som ledd i å videreutvikle Rapp Marine Group (RMG) sin satsing innen olje og gass er det inngått avtale om kjøp av det Flekkefjordbaserte design- og engineeringselskapet Statech. Statech ledes av Helge Stakkeland, og har omfattende erfaring fra utvikling, prosjektering og leveranser av et bredt spekter av løsninger for olje- og gassindustrien.

Som ledd i å videreutvikle Rapp Marine Group (RMG) sin satsing innen olje og gass er det inngått avtale om kjøp av det Flekkefjordbaserte design- og engineeringselskapet Statech. Statech ledes av Helge Stakkeland, og har omfattende erfaring fra utvikling, prosjektering og leveranser av et bredt spekter av løsninger for olje- og gassindustrien. Helge Stakkeland blir en sentral ressurs i RMG sin videre satsing mot dette markedet. Gjennom dette oppkjøpet styrkes RMG sin kapabilitet som leverandør til offshoremarkedet ytterligere. Oppkjøpet er et ledd i strategien om å videreutvikle RMG som en tydelig og konkurransedyktig aktør overfor oljeindustrien. Denne strategien vil være en kombinasjon av organisk utvikling og målrettede, komplementære oppkjøp.