Quote

Bomek dobler produksjonskapasiteten

Bomek dobler produksjonskapasiteten

Lørdag 6. september 2014 åpnet næringsminister Monica Mæland den nye moderne fabrikken for Nord IIs porteføljeselskap Bomek Group i Bodø. Fabrikken er et viktig element i Nords verdiskapningsplan for Bomek som sikter etter å aggressivt forfølge internasjonal vekst.

Bomek Group er allerede i dag verdens ledende leverandør av avanserte branndører til olje- og gassindustrien både on- og offshore. Med utgangspunkt i Bodø har selskapet befestet en solid posisjon i markedene fra Brasil i vest til Sør-Korea og Kina i øst. Den offisielle åpningen av den nye fabrikken i Bodø representerer en viktig milepæl og det legger et godt grunnlag for å forsterke denne posisjonen ytterligere. Den nye, toppmoderne fabrikken gir grunnlag for en dobling av produksjonskapasiteten. Ved utvidelse av skiftordningene kan kapasiteten utvides ytterligere.

Allerede da Nord Kapitalforvaltning gjennom fondet Nord II overtok eierskapet i Rapp Marine Group (RMG) i desember 2012 lå det i våre planer å skille dets ulike virksomheter i to fokuserte grupperinger; Rapp Marine AS som produserer vinsjer og dekksutrustning for fiskeri-, forsknings- og offshorefartøy, og Bomek Group som allerede innehadde en sterk posisjon i branndørmarkedet. Det lå også i våre planer å videreutvikle begge disse virksomhetene aggressivt både gjennom nye og moderne produksjonsfasiliteter og gjennom utvikling av systemverdier for øvrig.

Når Bomek Groups nye CEO Lars Munksø lørdag "overtar nøklene" til selskapets nye fabrikk befestes samtidig dets unikhet som et nordnorsk leverandørselskap som innehar markedslederposisjonen i et krevende, globalt marked. For ytterligere detaljer se selskapets pressmelding.

Bomek Aapning