Quote

Første exit for Nord II-fondet

Første exit for Nord II-fondet: Hepro-gruppen - ledende aktør innen velferdsteknologi og hjemmehjelpsprodukter, selges til svenske AddLife

Det ble den 22. februar signert avtale med det svenske, børsnoterte selskapet om kjøp av samtlige aksjer i de tre selskapene i Hepro-gruppen; Hepro AS, Mektron AS og Hepro Sverige AB. Hepro-gruppen utvikler, designer og markedsfører velferdsteknologi og hjelpemidler som har som mål at eldre mennesker skal kunne bo trygt i sitt eget hjem lengre.

Hepro utvikler produkter som gir økt trygghet og letter hverdagen for eldre mennesker hjemme, et marked som er i sterk vekst. Dette er PE-selskapet Nord Kapitalforvaltning sin første exit i Nord II-fondet.

-Hepro overtas nå av et selskap som kan videreføre den positive utviklingen, ikke minst innenfor satsingen på velferdsteknologi. Dette er også en bekreftelse på at denne typen aktivt eierskap kan bidra til å utvikle flere nordnorske selskaper for et internasjonalt marked. Det vil tjene det enkelte selskap, og over tid vil det bidra til å tiltrekke privat risikokapital til landsdelen, sier managing partner i Nord Kapitalforvaltning, Bjørn Hesthamar.

Hepro-gruppen har lyktes med å etablere seg på det norske markedet som ett av de ledende selskapene innen hjemmebaserte hjelpemidler og velferdsteknologi.

-Allerede før vi kjøpte Hepro så vi på dette markedet som et attraktivt satsingsområde. Etterspørselen er voksende og tilbudssiden framstår som lite strukturert. Etter at vi overtok eierskapet i Hepro i 2014, har vi arbeidet målrettet for å videreutvikle selskapet både mot eksisterende og nye markeder. Satsingen mot digital velferdsteknologi er et viktig eksempel på dette. Jeg føler meg trygg på at denne positive utviklingen vil fortsette under AddLifes eierskap, sier Bjørn Hesthamar.

-Med en voksende og aldrende befolkning i hele Norden er behovet for hjelpemidler for hjemmebaserte løsninger stort, og det forventes å fortsette å vokse. Det handler både om funksjonsvennlige produkter og digital velferdsteknologi som gir økt selvstendighet, aktivitet og trygghet for personer med funksjonsnedsetting, sier Kristina Willgård, VD i AddLife.

Selskapets produkter og løsninger selges i dag hovedsaklig til offentlig sektor og private omsorgsselskaper. Selskapet selger også direkte til sluttbruker. Selskapet har 38 ansatte og omsetter for ca 155 MNOK, hovedsaklig på det norske markedet.

-Vi er enige med AddLife om å ikke kommunisere prisen for selskapet. Jeg er dog trygg på at våre investorer vil være godt tilfredse med avkastningen, sier Bjørn Hesthamar i Nord Kapitalforvaltning. Våre investorer vil få ca 2,5x pengene på vel to år.

 

Franske Rotschild og den statlig eide investoren Argentum Fondsinvesteringer er hovedaksjonærene i Nord II.

Steinvender har vært selgers rådgiver i prosessen.

Endelig overtakelse av aksjene skjer den 1. mars 2017.

 

Tromsø/Stockholm, 22. februar 2017 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Bjørn Hesthamar, Managing partner Nord Kapitalforvaltning AS, +47 950 11 222
Kurt Kristoffersen, Adm.dir. Hepro AS, +47 932 93 030
Kristina Willgård, VD AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech AddLife AB, +46 709 46 48 77