Quote

Helsepartner Nord-Norge overtar Rehabiliteringssenteret i Skibotn fra LHL

Helsepartner Nord-Norge overtar Rehabiliteringssenteret i Skibotn fra LHL

Helsepartner Nord-Norge ekspanderer ytterligere, og overtar Rehabiliteringssenteret i Skibotn fra LHL.

- Overtakelsen er et ledd i vårt ønske om å satse tungt på rehabilitering. I så måte er vi svært tilfredse med at vi har kommet til enighet med LHL om overtakelsen av det sterke kompetansemiljøet som Rehabiliteringssenteret i Skibotn er anerkjent for, sier styreleder i Helsepartner Nord-Norge, Bjørn Hesthamar.

Helsepartner Nord-Norge ble etablert i 2018, gjennom oppkjøp av Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark. Målsettingen er å bygge et privatrobust, nord-norsk helse- og omsorgsselskap som er eid, ledet og lokalisert med utgangspunkt i landsdelen.

 

-Vi har hatt gleden av å forvalte eierskapet av Rehabiliteringssenteret i Skibotn i en årrekke, og er stolte over det faglige nivået som er utviklet ved senteret, Når vi likevel velger å selge, er det som et ledd i strategien til LHL som går mer i retning av dagbasert rehabilitering og polikliniske tilbud i bynære områder, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

 

-Vi svært glade for at det ble nettopp Helsepartner Nord-Norge som ønsker å satse og drive klinikken i Skibotn videre. Med deres lokale forankring og klare strategi for vekst og helsefaglig satsing, er vi trygge på at både ansatte og pasienter tilknyttet Rehabiliteringssenteret i Skibotn får et sterkt, aktivt og lokalbasert eierskap videre, sier Frode Jahren.

 

-Helsepartner Nord-Norges klare ambisjon er å videreutvikle det spesialiserte rehabiliteringstilbudet, og være en faglig sterk tjenestetilbyder på vegne av helseforetakene. I tillegg ønsker vi å videreutvikle rehabiliteringstilbudene våre også til kommunehelsetjenestene. Vi ser at kommunene tillegges et stadig større ansvar for ulike bruker- og pasientgrupper, og vi ønsker å være et tilgjengelig og fleksibelt tilbud også overfor denne sektoren. Rehabiliteringssenteret er i så måte en god lokalisering av en utvidet «tjenestebase» for kommunene i Nord-Troms. Vi ser veldig fram til å kunne begynne samarbeidet med de ansatte ved senteret i Skibotn, sier Trude Wester, administrerende direktør i Helsepartner Nord-Norge.

 

Senteret er lokalisert sentralt i Skibotn, og leverer i dag spesialiserte rehabiliteringstjenester å vegne av Helse Nord RHF primært innen hjerte- og lungerelatert rehabilitering, samt overvektsproblematikk. Senteret sysselsetter omlag 50 personer i hel- og deltidsstillnger, og transaksjonen omfatter både en virksomhetsoverdragelse av driften og kjøp av samtlige aksjer i eiendomsselskapet.

 

 

For ytterligere spørsmål, kontakt:

 

Bjørn Hesthamar

styreleder i Helsepartner Nord-Norge/ managing partner Nord Kapitalforvaltning

Tlf: 950 11 222

bjorn.hestamar@nordkapitalforvaltning.no

 

 

 

 

Trude Wester

adm.dir Helsepartner Nord-Norge

Tlf: 901 56 964

trude@helsepartnernordnorge.no