Quote

Hepro har vunnet en ny kontrakt hos Arbeids- og velferdsforvaltningen

Hepro har vunnet en ny kontrakt hos Arbeids- og velferdsforvaltningen

Juli 2015: Hepro, eid av private equity selskapet Nord Kapitalforvaltning, forsterket nylig sin markedsposisjon ved å vinne en ny rammekontrakt på sengebord hos Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). NAV vektla spesielt Hepros produktkvalitet og brukervennlighet da de tildelte kontrakten.

- Hepro er stolt av å igjen bli valgt som leverandør til NAV på egenproduserte produkter. Dette gir oss en enda sterkere posisjon som en fortrukket leverandør innenfor hjelpemidler, og som bidrar til at alle mennesker kan bo lengre hjemme. Vi ser på dette som nok en tillitserklæring på at vi leverer riktig kvalitet, funksjonalitet og pris på våre produkter, sier Kurt Kristoffersen, Administrerende Direktør i Hepro.

Hepro, et av Norges ledende hjelpemiddelselskaper, ble etablert i 1987 og har rundt 40 ansatte. Hovedkontor og fabrikk ligger på Rognan, og leverer primært produkter innenfor kategoriene personforflytning og husholdning. Selskapet har hatt en sterk vekst i både omsetning og inntjening de siste årene, og med den stadig økende andelen eldre, er fremtidig vekst underbygget av sterke underliggende makrodrivere.

- Hepro har i en årrekke jobbet målbevisst med produktutvikling internt i bedriften, og det er svært tilfredsstillende å se at de lykkes i målrettede anbudsprosesser mot NAV. For Nord Kapitalforvaltning som eiere er det viktig at selskapet videre utvikler egne løsninger og produkter. I så måte viser de ansatte nok en gang at de behersker produktutvikling og anbudsprosesser på en måte som tilfører selskapet spennende oppdrag, sier Kurt Jan Jensen, Styreleder og Managing Partner i Nord Kapitalforvaltning.

Heprologo

  • Hepro ble etablert i 1987
  • Hovedkontor og fabrikk ligger på Rognan, med salgskontor på Jessheim
  • Selskapet har 40 ansatte
  • Nord II, et PE-fond forvaltet av Nord Kapitalforvaltning, er majoritetseier
  • Hepro tilbyr produkter med høy kvalitet og funksjonalitet som er designet for private hjem
  • Hovedproduktene selskapet leverer er: arbeidsstoler, løftestoler, gripestenger og elektriske rullestoler
  • For mer informasjon om selskapet og deres produkter, se Hepros nettside på www.hepro.no

 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kurt Jan Jensen
Styreleder, Managing Partner Nord Kapitalforvaltning
Tlf: +47 900 90 007
Email: kurt.jan.jensen@nordkapital.no

Kurt Kristoffersen
Adm. Direktør
Tlf: +47 932 93 030
Email: kk@hepro.no