Quote

Narvik-baserte Nobu Group kjøper maskineringsselskapet Promet AS

Nobu Group kjøper Promet AS

November 2013: Nobu etablerte i mai i år Habu Technology AS i Narvik, et selskap som allerede har etablert seg som leverandør til olje- og gassindustrien. Habu har allerede rukket å sikre seg store kunder. I juli i år inngikk selskapet en global leverandøravtale med FMC Kongsberg Subsea, og selskapet har vunnet flere kontrakter for leveranser av subsea tools under denne avtalen.

Nå har gruppen inngått avtale om kjøp av Promet AS.

Bygger subsea-leverandør i Nord-Norge

 

Narvik-baserte Nobu Group kjøper maskineringsselskapet Promet AS for å bygge en sterk subsea-leverandør med utspring i Nord-Norge.

 

Nobu etablerte i mai i år Habu Technology AS i Narvik, et selskap som allerede har etablert seg som leverandør til olje- og gassindustrien. Habu har allerede rukket å sikre seg store kunder. I juli i år inngikk selskapet en global leverandøravtale med FMC Kongsberg Subsea, og selskapet har vunnet flere kontrakter for leveranser av subsea tools under denne avtalen.

 

Nå har gruppen inngått avtale om kjøp av Promet AS.  

 

«Kjøpet av Promet, som har sin virksomhet i Stavanger-området, tilfører teknisk og kommersiell kompetanse til Nord-Norge slik at vi kan utnytte de vekstmuligheter økt olje- og gassaktivitet i landsdelen vil gi,» sier Eimund Sletten, administrerende direktør i Habu Holding AS.

 I Narvik har man gjennom mange år bygget opp kompetanse innenfor avansert mekanikk og elektronikk til forsvars- og aerospaceindustrien, og de siste årene også i økende grad til olje- og gassnæringen.

 

"Med innlemmelsen av Promet i Nobu-gruppen ønsker vi å bygge bro mellom kompetansen i Rogalandsområdet og mulighetene i nord, samtidig som vi skaper et vekstrom for Promet som nå får tilgang til betydelig økt kapasitet gjennom en tettere integrering med virksomheten i Narvik,» sier Fredrik J. Borch, partner i private equity-forvalteren Nord Kapitalforvaltning AS som sammen med Stavanger-gruppen Habu Holding AS står bak Nobu-gruppen.

 

Promet-sjefen Tor Nordheim blir konsernsjef i Nobu Group. 

 

"Nord-Norge er på mange måter i den samme posisjonen som vi var i Rogalandsområdet når den norske oljeindustrien ble skapt, og etablering av nye olje- og gassfelt i Norskehavet og Barentshavet gir spennende muligheter for nordnorske leverandører. Samtidig har bransjen gjennomgått en teknologisk utvikling som stiller store krav til de selskap som skal levere til det som kan bli en av hovednæringsaktivitetene i nord. Her mener vi at vi med vår erfaring kan bidra, " sier Nordheim.

 

Oppkjøpet er et ledd i eiernes strategi om å bygge opp en betydelig leverandør av komponenter til Subsea systemleverandørene med base i Nord-Norge. I forbindelse med transaksjonen vil også Wepco AS komme inn på eiersiden i Nobu Holding. Wepco er det ledende norske selskap innen gjenging av borerør og casing.