Quote

Nord I selger sin post i Saltdalsbygg AS (tidl. Hyttekonsepter) – ny eier inn i selskapet:

Nord I selger sin post i Saltdalsbygg AS (tidl. Hyttekonsepter) – ny eier inn i selskapet:

Mai 2015: Saltdalsbygg AS er Norges ledende produsent av hytter, og tilbyr hele spekteret av løsninger fra selvbyggersett til nøkkelferdige bygg. Det siste året har selskapet også utviklet tilbud for bolighusmarkedet, samt at det har kjøpt seg opp i entreprenørselskaper for å kunne ta del i hele verdikjeden. Produksjonen av både hus og hytter foregår i landets mest moderne produksjonsanlegg på Rusånes i Saltdal.

Nord I har siden etableringen i 2011 forvaltet en minioritetspost på 10%, og deltatt aktivt i videreutviklingen av selskapet gjennom styreposisjon.


Da det en tid har vært klart at de øvrige eierne fortsatt har et mellomlangt perspektiv på sitt eierskap, samtidig som Nord I har et uttalt exitmandat, har Nord Kapitalforvaltning den siste tiden forhandlet om salg av fondets post. Det ble 5.mai oppnådd enighet om at posten selges til: Amarone Holding AS v/Kristian Høydal (5%), Bjørn-Gruppen AS (2%) og selskapet selv (kjøp av egne aksjer) (3%).

Verdsettelsen av aksjeposten er fortrolig mellom partene, men det ble oppnådd en pris som reflekterer selskapets solide posisjon i det norske hytte- og husmarkedet.