Quote

Pressemelding: Nord II går inn på eiersiden i Rapp Marine Group

Nord II investerer i Rapp Marine Group

13. november 2012: Private equityfondet NORD II går inn som ny eier i Rapp Marine Group. Formålet er å bidra til å videreutvikle det Bodøbaserte industrikonsernet gjennom vekst i et globalt marked. NORD II stiller til rådighet nødvendig kapital og utøver aktivt eierskap gjennom styrearbeidet. Dagens styreleder Svenn Are Jenssen går inn som konsernsjef og øvrig ledelse i datterselskapene fortsetter som før. Olav Fjell blir ny styreleder for konsernet.

-Rapp Marine Group er et solid industrikonsern med en stolt historie og svært anerkjente produkter. Vi ønsker å videreutvikle Rapp Marine Group til å bli et enda sterkere nordnorsk selskap med utgangspunkt i Bodø, sier Olav Fjell.

Et attraktivt konsern med store muligheter for vekst

- Rapp Marine Group group opererer globalt og har evnet å ta en ledende posisjon i sine markeder på verdensbasis. Vi har store ambisjoner om vekst og videreutvikling, og er glad for at nøkkelpersoner på ledersiden vil være med oss videre, sier styrelederen. Fjell mener det er spennende at Rapp Marine Group nå rigges for å ta en enda større del av den veksten som finner sted i olje- og gassindustrien i nord: - Nordnorsk industri trenger sterke aktører som er konkurransedyktige i et internasjonalt marked, mener Olav Fjell.

Kontinuitet i ledelse og eierskap

Dagens eiere blir med videre, mens Nord II går inn som majoritetseier. - Vi føler at vi har fått de rette eierne på plass. De er seriøse og kompetente, noe de har bevist gjennom den perioden vi har jobbet sammen om denne overtakelsen, sier Jenssen. For Rapp Marine Group er dette en ønsket og riktig utvikling av selskapet, sier påtroppende konsernsjef Svenn Are Jenssen. Tidligere hovedeier Thor P. Andersen har arbeidet lenge få til et godt generasjonsskifte både på ledersiden og eiersiden. - Det føler jeg at vi har fått til nå. - Rapp har vært min hverdag gjennom 54 år, og jeg er overbevist om at de nye eierne vil være sitt ansvar bevisst, sier han.

Solide investorer

Nord II er et Private equity-fond som er opprettet for å tilføre etablerte virksomheter kapital for videre vekst. Det er Nord Kapitalforvaltning som forvalter Nord II. - Vi vil utøve aktivt eierskap og bidra med kompetanse i styre og strategiarbeidet, sier Kurt Jan Jensen, managing partner i Nord Kapitalforvaltning AS. Sparebank1 Nord-Norge, det statlige investeringsselskapet Argentum, Gjensidige og det spanske pensjonsfondet Geroa er investorer i fondet.

Sterkere leverandørindustri

Næringslivet i Nord-Norge står overfor nye vekstmuligheter og spesielt innen leverandørindustrien til olje- og gassvirksomheten er det behov for sterke aktører. Det er helt avgjørende for å kunne ta del i den verdiskapingen oljevirksomheten representerer. - Rapp Marine Group er et solid selskap i nordnorsk industri, sier partner i Nord Kapitalforvaltning Bjørn Hesthamar. - I denne saken kombinerer vi privat risikokapital, solid strategisk kompetanse og et veldrevet globalt industrikonsern. Veksten skal skje gjennom både organisk utvikling og målrettede, komplementerende tilleggsoppkjøp. - Det gir oss en unik mulighet til å lykkes sier Hesthamar.

 

Om Nord Kapitalforvaltning 

Nordkapitalforvaltning er et private equity seskap som forvalter fondet Nord II.

Sparebanken Nord-Norge er den største investoren i Nord II. Argentum Fondsinvesteringer er den andre hjørnesteinsinvestoren i fondet. Argentum er et spesialisert kapitalforvaltningsselskap innen private equity (aktive eierfond). Siden oppstart i 2001 har Argentum vært sentral i å bygge opp private equity-bransjen i Norge og Norden. Andre investorer i fondet er Gjensidige Forsikring og det spanske pensjonsfondet Geroa.

Det har over tid vært behov for et aktivt eiermiljø med fokus på Nord-Norge. Eiermiljøet som er skapt gjennom Nord Kapitalforvalnting er uavhengig og kommersielt drevet. 

Som Private equity-selskap skal Nord Kapitalforvaltning være en viktig bidragsyter til vekst og lønnsomhet i etablerte selskap i landsdelen. Nord Kapitalforvaltning ønsker å videreutvikle og styrke det gode nordnorske næringslivet, og gjøre flere selskap i stand til å nå opp i leverandørindustrien. Dette gjør de gjennom aktivt eierskap.

Om Rapp Marine Group

RAPP Marine Group er et nordnorsk industrikonsern med internasjonal suksess og hovedkontor i Bodø. Selskapet har mer enn 100 års historie tuftet på innovative tekniske løsninger og ledere som har skapt verdier i en tøff bransje. Konsernet har i dag 9 datterselskap med over 400 ansatte, og opererer bl.a. i USA, Brasil, Kina og Serbia.

Konsernet er i dag fokusert mot to hovedforretningsområder; avanserte branndører for offshoreindustrien, og vinsjer/kraner for hhv fiske- og forskningsfartøyer, samt for offshore. De anses som ledende innen begge forretningsvirksomheter.

Mer info: www.rappmarine.com