Quote

Nord Kapitalforvaltning selger Nobu Group til Tubacex og Senaat

Nord Kapitalforvaltning selger Nobu Group til Tubacex og Senaat

Et konsortium bestående av Tubacex og Senaat har inngått avtale om kjøp av alle aksjene i Nobu Group. Tubacex er et spansk børsnotert konsern og ledende innenfor produksjon av rustfritt stål og høylegerte tuber og rør. Senaat er en av de største industrielle holdingselskapene i de Forente arabiske emirater.

Bak salget står Nord Kapitalforvaltning og det industriell investeringsselskapet Habu Holding. Nobu Group ble etablert i Narvik i 2013 som en leverandør til olje og gass-industrien i Nord-Norge. I 2013 ble Promet i Stavanger innlemmet i gruppen. Som følge av oljeprisfallet i 2014, ble produksjonen i Nord-Norge lagt ned og flyttet til Midtøsten for å reposisjonere selskapet. Nobu Group er i dag lokalisert i Dubai og Saudi-Arabia i tillegg til i Norge.

- Midtøsten er et marked med stort potensiale, men det krever tilstedeværelse over tid, sier Eimund Sletten, daglig leder i Habu Holding, som har vært aktiv i regionen siden 1992.

 

–Vårt selskap er et godt eksempel på hvordan industrielle og finansielle partnere kan utfylle hverandre slik vi gjorde da Nord Kapitalforvaltning og Habu Holding inngikk samarbeid. Vi har bygget opp Nobu-gruppen til en god størrelse med en attraktiv strategisk posisjon, sier partner i Nord Kapitalforvaltning Anders Høifødt. Nobu Group mer enn doblet omsetningen fra 110 millioner kroner i 2016 til 250 millioner i 2018. Selskapet fikk et driftsresultat i 2018 på 70 millioner kroner, noe som ga en driftsmargin på over 25 prosent.

 

–Vi er meget tilfredse med selskapets utvikling og at vi leverer videre et selskap med så god vekst og lønnsomhet etter en periode med svært utfordrende forhold i markedet. Det gjør at vi kan selge selskapet med god verdi og levere avkastning til våre investorer, konkluderer Høifødt.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt

Anders Høifødt

Tel: +47 412 04 415

a@nordkapital.no