Quote

Ny Administrerende Direktør i Bomek AS

Ny Administrerende Direktør i Bomek AS

Juni 2015: Etter en bredt anlagt rekrutteringsprosess er Terje Bøe (46) ansatt som ny administrerende direktør i Bomek AS. Beslutningen om å tilby ham stillingen ble gjort i selskapets styre for en tid tilbake, og han hadde sin første arbeidsdag i selskapet 15. juni.

Etter en omfattende rekrutteringsprosess med svært mange sterke kandidater, valgte styret til slutt å tilby stillingen til Terje Bøe. –Kandidatlisten vi hadde å arbeide med indikerte at Bomek oppfattes som et spennende og attraktivt selskap å lede, sier styreleder Bjørn Hesthamar.

Terje Bøe har lang ledererfaring fra industriproduksjon i internasjonale selskaper, og kommer nå fra stillingen som Senior Vice President  i Saferoad-konsernet, et infrastrukturselskap med virksomhet i en lang rekke land, og med en samlet omsetning på omlag 5 mrd NOK.

-Vi har stor tro på at Terje Bøe, med sin erfaring fra både strategiske og operative lederposisjoner i internasjonal industri skal være et viktig bidrag til videreutviklingen av Bomek-konsernets samlede virksomhet.

Andrew Annely, som det siste halvåret har vært konstituert i CEO-stillingen, går fra samme dato tilbake til stillingen som COO i Bomek.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Bjørn Hesthamar, styreleder, mob. 950 11 222

Terje Bøe, CEO, mob. 909 12 218