Quote

Rapp Bomek AS inngår langsiktig rammeavtale med Statoil for ettersalg og service

Rapp Bomek AS inngår langsiktig rammeavtale med Statoil for ettersalg og service

Januar 2016: Bodøfirmaet Rapp Bomek AS, eid av PE-selskapet Nord Kapitalforvaltning, har inngått en langsiktig rammeavtale med Statoil for levering av reservedeler, erstatningsdører samt all service relatert til branndører fra Rapp Bomek for alle Statoils onshore og offshore anlegg.

Hoved aktivitetene i rammeavtalen er:


- Preventivt og korrektivt vedlikehold av branndører
- Modifikasjon av eksisterende branndører
- Installasjon av (nye) branndører (inkludert planlegging og engineering)
- Levering av erstatnings branndører
- Levering av reservedeler


Avtalen erstatter den eksisterende avtalen som har vært gyldig i mer enn 10 år. Den nye avtalen er en 5-års avtale med opsjoner for 4 nye år, tilsammen 9 år.

"Dette er en strategisk meget viktig kontrakt for Rapp Bomek, samtidig som den befester vår ledende markedsposisjon i det globale olje- og gass markedet for branndører. Over mer enn ett tiår har vi utviklet et veldig bra forhold til Statoil ved å yte service på deres eksisterende og nye installasjoner, offshore så vel som onshore. Den kontinuerlige støtten fra Statoil, uttrykt gjennom denne avtalen, legger et fundament for videre utvikling av selskapets ettersalg og service virksomhet," sier Salgs- og markedsdirektør Per Arne Haug ved Rapp Bomek AS.

”Branndører er et viktig sikkerhetselement integrert i olje og gass installasjoner. Det faktum at Statoil fortsetter å møte sokkelens strenge sikkerhetskrav ved, bland annet, å bruke Rapp Bomeks produkter så vel som våre ettersalg og service tjenester, bekrefter vår konkurransedyktighet i leveranse av sikkerhetskritiske servicetjenester. I fortsettelsen vil selskapet bruke vår sterke posisjon på den norske kontinentalsokkelen til å ekspandere vår ettersalg og service forretningsmodell til markedsområder utenfor vårt hjemmemarked. Saken evalueres nå og vi forventer å ta en beslutning med hensyn til dette innenfor 2016,” sier adm.dir. Terje Bøe.

Om Rapp Bomek AS
Rapp Bomek AS er verdensledende leverandør av avanserte branndører til olje- og gassindustrien. Selskapet tilbyr hele spekteret av branndører inkludert eksplosjonssikre hengsel-  og skyvedører, gasstette dører og automatiske branndører. Andre produkter i Rapp Bomeks produktspekter er vanntette dører og luker, og fortøyningsutstyr. Selskapet har høye ambisjoner om internasjonal vekst og opererer allerede i markeder fra Brasil i vest til Kina og Korea i øst. Selskapets største eier er private equity selskapet Nord Kapitalforvaltning AS, en aktiv eier med klare ambisjoner på vegne av selskapet. Rapp Bomek AS har ca. 100 ansatte ved hovedkontoret og produksjonslokalet i Bodø.


For mer informasjon kontakt:

Terje Bøe, CEO, Tlf. + 47 909 12 218
Bjørn Hesthamar, styreleder, Tlf +47 950 11 222