Quote

Rapp Marine Group befester sin sterke markedsposisjon og leverer solide tall

Rapp Marine Group befester sin sterke markedsposisjon og leverer solide tall

November 2017: Bodø-baserte Rapp Marine Group, eid av PE-selskapet Nord Kapitalforvaltning, bekrefter igjen sin sterke markedsposisjon. Rapp Marine er tildelt kontrakten for levering av dekksmaskineri til det nye forskningsskipet til Oregon State University, med opsjon for ytterligere to tilsvarende fartøyer.

Rm _vessel2

Rapp Marine Group (RMG) har de siste årene bygget en ledende posisjon som leverandør av avansert dekksutstyr til ulike typer forskningsskip. Markedene for slike skip er globalt, og selskapet har særlig inntatt en lederposisjon i Kina, hvor RMG de siste 3 årene har vunnet 9 av 11 anbud.

-At vi også lykkes med å vinne den samlede utstyrspakken for dekksutstyr, inkludert vinsjsystemer, kraner og a-rammer til det nye forskningsskipet til Oregon State University bekrefter nok en gang den posisjonen RMG har lyktes med å innta. Om opsjonen på de to øvrige skipene også utøves vil dette være den samlet sett største kontrakten i selskapets historie, sier adm.dir. i RMG, Terje Arnesen.

Dette, og flere andre pågående leveranser i samme segment, i kombinasjon med en rekke nye kontrakter for utstyrsleveranser til nye fiskefartøyer, gjør at selskapet nå har en ordrebok på ca 400 mill kroner. - Dette er en ordresituasjon som langt overgår det selskapet på noe tidspunkt i sin historie har opplevd, sier Arnesen.

-For oss som aktive eiere er det svært gledelig å se at flere års hardt arbeid kaster av seg, sier managing partner Bjørn Hesthamar i Nord Kapitalforvaltning. -Vi har investert mye ressurser og innsats i å utvikle selskapet i den retning det nå går. En rekke investerings- og vekstsinitiativer, kombinert med at vi fikk en mer krevende markedssituasjon som en indirekte følge av oljeprisfallet, medførte betydelige negative resultater i 2015 og 2016. Vi har imidlertid hatt troen på selskapet og den strategien vi sammen la, og desto mer gledelig er det nå å registrere at RMG har levert positive driftsresultater 4 kvartaler på rad.  -Vi vil levere et hyggelig resultat for 2017 samlet sett, og med den ordresituasjonen og den responsen vi opplever i markedet er vi optimister også med tanke på veien videre. -Svært dyktige medarbeidere både i ledelse og i selskapet forøvrig har muliggjort dette, understreker Hesthamar.

-Vi budsjetterer med en viss vekst også i 2018, og det er svært hyggelig igjen å kunne søke etter nye, dyktige medarbeidere for å kunne styrke leveransekapasiteten ytterligere, avslutter Arnesen.

-For oss som aktive eiere med et nordnorsk utgangspunkt og investeringsmandat er det utrolig hyggelig å se at vi kan bidra til at et veletablert selskap med utgangspunkt i Bodø har kunnet ta en global lederrolle, sier Bjørn Hesthamar. –Dette samsvarer meget godt med intensjonen bak etablering av et PE-miljø i landsdelen.

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Bjørn Hesthamar
Partner, Nord Kapitalforvaltning
Mob +47 950 11 222

Terje Arnesen
Adm.dir., Rapp Marine Group
Mob +47 906 89 130

 

Besøk gjerne selskapets hjemmeside:

http://rappmarine.com