Quote

Rapp Marine Group selges til globalt industrikonsern

Rapp Marine Group selges til globalt industrikonsern

Desember 2017: Det er i dag inngått avtale med industrikonsernet MacGregor om kjøp av alle aksjene i Rapp Marine Group (RMG). MacGregor eies av Cargotec, et konsern notert på Helsingfors-børsen, med en omsetning på ca 35 mrd kroner og med 11000 ansatte globalt. Transaksjonen omfatter ikke RMG sitt fabrikkanlegg i Serbia. Parallelt med transaksjonsavtalen er det inngått en egen avtale om levering av fabrikasjonstjenester til RMG fra fabrikken i Serbia.

-Forhandlingene har pågått over noe tid, og det er slik sett svært tilfredsstillende at vi nå har lyktes med å komme til enighet, sier managing partner Bjørn Hesthamar i Nord Kapitalforvaltning. –Det har allerede lenge vært et godt og tett samarbeid mellom RMG og Triplex, et annet MacGregor-eid selskap. Disse to selskapene er komplementære, og samarbeidet har omfattet produktpakker både til fiskeri- og forskningsfartøy verden over, fortsetter Hesthamar. Begge disse selskapene har utviklet løsninger og merkenavn som er svært anerkjente i de globale markedene de betjener.

-Nord Kapitalforvaltning kom inn som ny eier i 2012. Vi har hele tiden hatt troen på dette selskapet, men vi så samtidig at det krevdes betydelige investeringer både i organisasjon, produktutvikling og mer kostnadseffektiv produksjon for forløse selskapets potensiale.

-Dette har krevd mye, men vi har særlig det siste halvannet året sett at innsatsen har gitt resultater, og RMG står nå i en svært attraktiv strategisk posisjon som markedsleder i markeder i vekst. 2017 vil gi et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på rundt 20 mill kroner, og med en rekordhøy ordrebok på omlag 350 mill kroner ligger forholdene godt til rette for ytterligere vekst i årene som kommer, sier Hesthamar.

-Når et globalt industrikonsern som MacGregor nå kommer inn som ny eier, er dette et kompliment til både selskapet og vår eierskapsutøvelse. Det er også en bekreftelse på at de nye eierne har ambisjoner om videre vekst på selskapets vegne. - Jeg føler meg trygg på at RMG har fått en riktig eier for sikre både høye ambisjoner og utvikle nye muligheter, fortsetter Hesthamar.

-RMG ble priset til ca 16 mill euro ekskusiv det nye fabrikkanlegget i Serbia, og eksklusiv det nylig gjennomførte salget av Nyholmen eiendom. Dette er en pris vi er godt tilfreds med, og som reflekterer RMG sin sterke markedsposisjon og strategiske verdi, avslutter Hesthamar.

 

Kontaktpersoner:

Managing partner Bjørn Hesthamar
Nord Kapitalforvaltning; mob 950 11 222

General manager Høye G. Høyesen
MacGregor Norway AS; mob 907 61 098

Relaterte dokumenter