Quote

Nord I

Fondet Nord I ble etablert i oktober 2011 ved at Sparebanken Nord-Norge Invest AS, Troms Kraft AS og Troms Kraft Invest AS skjøt in et antall aksjeposter og kommiterte oppfølgingskapital til Fondet. Nord Kapitalforvaltning AS var investeringsrådgiver for fondet til det ble lukket i utgangen av 2016.
Strategi for fondet
Fondet er lukket.
 

Portefølje

SelskapEierandelBransjeHjemmeside
NorLense Eiendom AS (realisert)32,8%Eiendomnorlense.no
Barents Naturgass AS (realisert)23,5%Energibng.no
Saltdalsbygg AS (realisert)10,0%Industrisaltdalshytta.no
Lytix Biopharma AS (realisert)2,7%Bioteknologilytixbiopharma.com
Norfra AS (realisert)20,0%Fiskerinorfra.no
NorLense AS (realisert)10,0%Energinorlense.no
Perpetuum (realisert)23,9%Tjenesterperpetuum.no
barents
norlens