Quote

Nord II

Nord II ble etablert i april 2012. Fondet har en kapital på 431 millioner kroner. Nord Kapitalforvaltning AS er rådgiver for fondet. Det forventes en positiv underliggende vekst i landsdelens økonomi og fondet skal posisjonere seg for å gi sine investorer en eksponering mot denne veksten.
Strategi for fondet
Fondet er stiftet som et aktivt eierfond med et sektornøytralt mandat. Fondet vil ha primært fokus på investeringer i Nord-Norge. Fondet skal investere i små- og mellomstore bedrifter som har bevist evne til vekst og inntjening, og som har behov og potensiale for aktiv eierstyring.

Fondet skal bidra med kapital og kompetanse for å realisere vekstpotensialet i de bedrifter det investeres i. Slik vekst kan skje både organisk og/eller ved videre oppkjøp.

Fondet vil ikke investere i selskap i tidlig (prekommersiell) fase, problemselskap med betydelig restruktureringsbehov eller selskap hvis hovedvirksomhet er å eie naturressurser, fast eiendom eller skip.
 

Portefølje

SelskapEierandelBransjeHjemmeside
Rapp Marine94%Maritimt utstyrrappmarine.com
Bomek93%Oljeservice / avansert industriproduksjonrappbomek.com
Nobu Group50%Oljeservice / avansert industriproduksjonthenobugroup.com
Hepro (Realisert 2017)70%Helsehepro.no
Kuldeteknisk62%Kuldeteknikkwww.kuldeteknisk.no
RappMarine300dpi (STOR)
bomek logo new
nobu_logo
heprologo
kt