Quote

Bærekraftig og langsiktig
- med fokus på Nord-Norge

Om Nord Kapitalforvaltning AS

Nord Kapitalforvaltning AS ble etablert i 2011 for å drive investeringsrådgivning for aktive eierfond. Selskapet er det første og eneste private equity selskapet med oppkjøp- (Buyout) og vekstkapitalstrategi med fokus på Nord-Norge. Hovedkontoret ligger i Tromsø og selskapet har 5 ansatte. Selskapet forvalter i dag ett fond. Nord II har en kommitert kapital på MNOK 431 og er i investeringsfasen. Nord I ble lukket i utgangen av 2016.

Selskapet ble etablert basert på et behov for aktivt eierskap og risikokapital i Nord-Norge. Vi tror lokal tilstedeværelse og nettverk gir en fordel i forhold til å betjene markedet i landsdelen. Nord Kapitalforvaltning har som mål å betjene et attraktivt og underbetjent tilfang av investeringsmuligheter i regionen.

Etableringen er støttet av Argentum som er hjørnesteinsinvestor i Nord II og en viktig støttespiller. Argentum representerer lang erfaring fra og kunnskap om beste praksis innen private equity.